Rozsvícení vánočního stromu v Lubojatech zrušeno

Rozsvícení vánočního stromu v Lubojatech, při němž tuto neděli měl zpívat náš sbor Láska opravdivá, se z tzv. epidemiologických důvodů nekoná.
Moc nás to mrzí a těšíme se na vás v lepších časech! ❤
Může jít o obrázek text

Koncert k 90. výročí založení APS Moravan

Akademické pěvecké sdružení Moravan a mužský pěvecký sbor Láska opravdivá Vás srdečně zvou na Koncert k 90. výročí založení APS Moravan v pátek 19. 11 2021 od 19 hodin v Sále Milosrdných bratří.
Program:
Josef Bohuslav Foerster: Devět mužských sborů, op. 37
(Oráč; Mé orné půdy každý hon; Píseň jarní; Velké, širé, rodné lány; Polní cestou; Skřivánkovi; Z osudu rukou; Stav si, stav si, vlaštovičko; Když jsme se loučili)
Bedřich Smetana:
Odrodilec JB 1:89
Rolnická JB 1:94
Leoš Janáček: Čtyři lidové mužské sbory
(Orání JW IV/1, Což ta naše bříza JW IV/22, Vínek JW IV/31, Perina JW IV/38)
Dirigují Ondřej Múčka a Jan Špaček.
Vstupné dobrovolné.
Koncert se koná za podpory statutárního města Brna.
Může jít o obrázek one or more people a text that says 'Velky koncert k 90. výroči založeni APS Moravan Vybér,mužskych,sbori J. J.B. Foerstera, Ð. Smetany L. Janáčka. Zpívá APS Moravan a Láska-opravdivá. Rídí Ondrej Múčka a Jan Spaček. V pátek 19. listopadu od 19.00 sále konventu Milosrdnych bratri Vídeńská 7, Brno. Vstupné dobrovolné.'

Mendelovy dny 2021

Srdečně vás zveme Mendelovy dny, jež tuto středu a čtvrtek 3. a 4. 11. pořádá Mendelovo muzeum MU v areálu augustiniánského kláštera na Starém Brně.
Středeční program 3. 11. uzavře od 20:30 mužský sbor Láska opravdivá. Zazní díla Mendelova spolubratra P. Pavla Křížkovského a jeho nejproslulejšího žáka, fundatisty starobrněnského kláštera, Leoše Janáčka.
Program koncertu:
Pavel Křížkovský (1820–1885)
Píseň před školou ve středu ze sbírky Písní a básní pro školy národní (1855)
Utonulá (konečná verze, 1860)
Leoš Janáček (1854–1928)
Odpočiň si JW IV/24 (1894)
Pavel Křížkovský
Odvedeného prosba (konečná verze, 1862)
Leoš Janáček
Zpěvná duma JW IV/10 (1876)
Pavel Křížkovský
Píseň po škole ve středu ze sbírky Písní a básní pro školy národní
Od 20:00 koncertu předchází tematická přednáška předního janáčkovského odborníka doc. Jiřího Zahrádky na téma Leoš Janáček a Augustiniánský klášter v Brně.
Program cekého festivalu zde.
Může jít o obrázek 1 osoba

 

Vzpomínková pietní akce

Zveme vás na Vzpomínkovou pietní akci, jež se koná v pondělí 1. 11. od 17 hodin v Sále Milosrdných bratří v Brně.
Jako poděkování těm, kteří se ušlechtile rozhodli, aby po jejich úmrtí bylo jejich tělo použito pro účel výuky budoucích lékařů, zazní také sbory Leoše Janáčka Odpočiň si a Pavla Křížkovského Odvedeného prosba v podání mužského sboru Láska opravdivá.

Mše k uctění památky JCKV blahoslavného Karla I.

Srdečně vás zveme na slavnostní mši k uctění památky JCKV blahoslaveného Karla I. Habsburského, která se bude sloužit v diecézní katedrále sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově ve čtvrtek 21. října 2021 od 17:30. Bohoslužbu bude celebrovat katedrální farář P. ThLic. Pavel Koumal. Hudební doprovod obstará Dómský komorní sbor a varhaník Petr Kolař, císařskou hymnu zazpívá mužský sbor Láska opravdivá.
Může jít o obrázek 1 person a text that says 'W!!! Modlitební císareKarla mír mezi národy srímskokatolickym farním úradem Brnè Petrove asVojenskym ašpitálním rádem Sv. Lazara Jeruzalémského aa nostr Mšisvatou nutía Ûpua/.Vb uctenípamátkyJCKVb olaho veného KARLAI. Habsbursko Lotrinského poslednihocísare rakouského, krále českého, markrabéte moravského etc. 1887 1922 Mše bude sloužena v diecezní katedrále Sv. Petra Pavla Brnè ve čtvrtek 21.10. 2021 hodin Mši svatou bude celebrovat katedrálnífarár P. ThLic. Tomáš Koumal Slavnostmí doprovodí titulární varhaník diecezní katedrály sv.Petra Brnè pan Mgr. Petr Dómsky komorní sbor ZUS zamerením církevní hudbu Mužsky pévecky sbor Láska opravdivá Srdečne jsou vítáni církevních organizací široká verejnost'

Odhalení pamětní desky prof. Vladimíra Groha

Zveme vás na slavnostní odhalení pamětní desky Vladimíra Groha, profesora starověkých dějin, děkana FF MU v letech 1936 až 1937, popraveného před 80 lety za účast v protifašistickém odboji. Pietní akt, který se koná ve čtvrtek 30. 9. od 17:00 rohu ulic Arna Nováka a Grohovy, doprovodí zpěvem mužský sbor Láska opravdivá.
Může jít o obrázek 1 osoba

Sousedská slavnost v Bílovicích nad Svitavou

Přijďte Zažít Bílovice jinak!

Srdečně vás zveme na Sousedské slavnosti spojené s oslavou 140. výročí založení železniční stanice v Bílovicích nad Svitavou tuto sobotu 18. září 2021 od 13 hodin na mnoha místech v celých Bílovicích.

Bude parní vlak, budou kostýmy (snad i vy přijdete dobově oblečeni), bude veselí, bude dobře a také bude mužný zpěv Lásky opravdivé!

Náš sbor vystoupí v rámci nabitého programu celkem třikrát: 15:30–16:00 v kostele sv. Cyrila a Metoděje (s řeckou, gruzínskou, srbskou a ruskou pravoslavnou duchovní hudbou), 16:40–17:00 u Ludvíků na Husově ulici, č. p. 11  a 17:50–18:50 na Těsnohlídkově náměstí (s tvorbou národních klasiků Smetany, Křížkovského, Tovačovského, Nešvery, Foerstera a Janáčka).

Kompletní program celého dopoledne naleznete zde.

Může jít o obrázek train , railroad a text

Janáčkoviny v Praze a v Hejnicích

Janáčkovské koncerty s dirigentem Janem Polívkou, Mezinárodním komorním sborem a orchestrem Frankfurt-Praha a mužským sborem Láska opravdivá pokračují!
Srdečně vás zveme v pátek 13. srpna od 19:00 na koncert do Betlémské kaple v Praze a v sobotu 14. srpna do Hejnic u Liberce na janáčkovský minifestival, jehož dva koncerty se konají od 14:00 a 16:00 v tamním kostele Navštívení Panny Marie.
Na programu budou Janáčkovy kantáty Otčenáš (v orchestrální úpravě Miloše Boka) a Na Soláni čarták, mužské sbory Kantor Halfar, Maryčka Magdonova, 70 000 a Potulný šílenec, ženský sbor Kašpar Rucký, smíšený sbor Kačena divoká, Sinfonietta a Říkadla.
Pod vedením Jana Polívky spojí své síly Mezinárodní komorní sbor a orchestr Frankfurt-Praha, mužský sbor Láska opravdivá, dětský sbor Mifun, Bohemiachor, Frankfurter Kammerchor a sopranistky Dagmar Mazancová, Bronislava Tomanová a Miroslava Časarová, altistka Michaela Králová,  tenoristé Pere Pou Llompart a Stanislav Mistr a basbarytonista Miroslav Stričević.
janacek21_betlemskakaple
janacek21_hejnice_web
Moc se na vás těšíme!

Koncert děl L. Janáčka v Černošicích

Mužský pěvecký sbor Láska opravdivá se vrací do koncertního života!
Srdečně vás zveme do středočeských Černošic na koncert ze sborových a orchestrálních děl Leoše Janáčka, který se uskuteční tuto neděli 27. června 2018 od 11:00 ve sportovní hale Věry Čáslavské.
Zazní na něm Janáčkovy kantáty Otčenáš a Na Soláni čarták, mužské sbory Kantor Halfar, Maryčka Magdonova a Potulný šílenec, ženský sbor Kašpar Rucký, smíšený sbor Kačena divoká, Sinfonietta a Říkadla.
Pod vedením Jana Polívky a Wolfganga Schäfera své síly spojí Mezinárodní komorní sbor a orchestr Frankfurt-Praha, mužský sbor Láska opravdivá, dětský sbor Mifun a sólisté Jolana Slavíková, Miroslava Časarová, Michaela Králová, Eliška Mistrová, Timon Führ, Stanislav Mistr a Aleš Briscein.
Moc se na vás těšíme!
janacek21_web

Schnittkeho Koncert pro sbor v Kroměříži

Srdečně vás zveme na provedení monumentálního KONCERTU PRO SBOR Alfreda Schnittkeho, tentokrát v Kroměříži v rámci festivalu Forfest.

V neděli 28. června 2020 v kroměřížském kostele sv. Mořice od 20 hodin spoji pod vedením sbormistra Jana Ocetka své síly sbory Vox Iuvenalis, Pěvecký sbor Masarykovy univerzity, Láska opravdivá a Smíšený sbor Kantiléna a sopranistka Lenka Cafourková Ďuricová.

Moc se na vás těšíme!

106264729_3075192565849115_8005900346091330710_n

Láska opravdivá, Jan Špaček Láska opravdivá Láska opravdivá koncert