Faustovská symfonie v Hradci Králové

Srdečně vás zveme v úterý 12. 2. 2019 od 19:00 do PETROF Gallery v Hradci Králové na jedinečné provedení Faustovské symfonie Franze Liszta (1811–1886) ve skladatelově úpravě pro dva klavíry, tenor a mužský sbor. Vůbec poprvé v českých zemích!

28577400_2061172194099826_5185715668322607078_nfaust

Účinkují klavíristé Ema Jedlička-Gogova a Gert Hecher, tenorista Martin Javorský a mužský pěvecký sbor Láska opravdivá. Dále zazní Lisztova symfonická báseň Orfeus, rovněž v autorově úpravě pro dva klavíry.

44213261_2224600817756962_8355615736269373440_n0

Bližší informace a vstupenky:
https://www.petrofgallery.cz/akce/faust-symfonie/

50110065_281167052561172_4236685203973603328_n

Ema Jedlička Gogova
V rodném Štipu v Makedonii vystudovala konzervatoř a gymnázium se zaměřením na biochemii. Ve studiu klavírní hry pokračovala na Univerzitě sv. Cyrila a Metoděje ve Skopje u prof. Stelly Slejanske a na Janáčkově akademii múzických umění v Brně ve třídě prof. Zdeňka Hnáta. Již během svých studií úzce spolupracovala s celosvětově uznávanými pianisty a pedagogy, např. Sergejem Gadžijevem, Vladimirem Krpanem, Antonem Dikovem, Edith Picht Axenfeld, Normou Fischer, Jiřím Skovajsou či Ludmilou Šimkovou. Jako klavíristka vystoupila v mnoha zemích Evropy a v Kanadě. Účinkuje sólově, v klavírním duu, komorně i se symfonickými orchestry. Dále se věnuje činnosti pedagogické a organizační. Působí jako umělecká ředitelka spolku ICLife.

Gert Hecher
Studoval na Univerzitě hudebních a dramatických umění ve Vídni. Záhy se u něj projevil zájem o historické klavíry a hudbu 18. a 19. století. Absolvoval mistrovské kurzy u Jürgena Uhdeho a Edith Picht-Axenfeld. Jako pianista se věnuje výhradně hudbě 18. a 19. století, zvláštní pozornost zaměřuje na tvorbu Franze Liszta. Koncertoval například v Německu, Anglii, Itálii, Maďarsku nebo Japonsku. Gert Hecher je rovněž světově proslulým restaurátorem historických klavírů.

Martin Javorský
Na brněnské konzervatoři vystudoval hru na trubku. V tomto oboru se stal laureátem několika mezinárodních soutěží. V letech 2003–2006 byl členem mezinárodního orchestru Junges Klangforum Mitte Europa, se kterým koncertoval po celé Evropě a v Japonsku. Posléze se začal věnovat zpěvu, jenž vystudoval na Janáčové akademii múzických umění v Brně. Působil ve vokálních ansámblech Many-Men a Voxtet. V současnosti je členem a sólistou Českého filharmonického sboru Brno. Spolupracuje také s tělesem zaměřeným na starou hudbu Czech Ensemble Baroque. V rámci své sólové koncertní činnosti účinkoval mj. s Brno Contemporary Orchestra, Moravskou filharmonií Olomouc či Poznaňskou filharmonií. Věnuje se také opeře – jako host se představil v Městském divadle v Olomouci, Jihočeském divadle v Českých Budějovicích a v Divadle na Orlí v Brně. Na jevišti vystoupil mj. jako Tamino v Mozartově Kouzelné flétně, Vašek ve Smetanově Prodané nevěstě, hrabě d‘Albafiorita v opeře Bohuslava Martinů Mirandolína a také v operách soudobých autorů Jiřího Najvara a Lenky Noty.