O sboru

Mužský pěvecký sbor Láska opravdivá založili v roce 2009 Jaroslav ČernockýJan Špaček s cílem oživit kdysi bohatou a dnes skomírající tradici interpretace skladeb pro mužský sbor. Těleso funguje při Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty brněnské Masarykovy univerzity a jeho členy jsou vesměs studenti či absolventi brněnských vysokých škol. V současnosti má sbor okolo třiceti stálých členů. Repertoár se specializuje na pravoslavnou duchovní tvorbu, mj. na nápěvy z Podkarpatské Rusi, a na českou sborovou tvorbu 19. a 20. století, především Leoše Janáčka. Láska opravdivá je název jednoho z Janáčkových mužských sborů na lidový text a v názvu pěveckého tělesa má symbolizovat repertoárový soulad duchovní hudby a lidové písně.

The male voice choir Láska opravdivá was founded by Jaroslav Černocký and Jan Špaček in 2009 with the intention to revive the once rich and now nearly withdrawn tradition of interpretation of compositions for male choir. The choral body is based in Brno at the Institute of Musicology, which is part of the Faculty of Arts of the Masaryk University, and its members are mostly students or alumni of several Brno universities. At present there are about thirty permanent members. The repertoire specializes in orthodox sacred music, e.g. traditional melodies from Subcarpathian Ruthenia, and in Czech choral music of the 19th and 20ieth centuries, especially Leoš Janáček. Láska opravdivá (True Love) is the title of one of Janáček’s male choruses on folk texts; as a name for a choral body, it should symbolize its repertoire’s unity of sacred music and folk song.

Der Brünner Männerchor Láska opravdivá wurde im Jahre 2009 von Jaroslav Černocký und Jan Špaček mit der Absicht gegründet, die einst sehr reiche, nun aber schwindende Tradition der Interpretation von Kompositionen für Männerchöre wiederzubeleben. Der Chor gehört zum Institut für Musikwissenschaft der Philosophischen Fakultät der Masaryk Universität und besteht aus mehr als dreißig Studenten und Absolventen mehrerer Brünner Hochschulen. Sein Repertoire umfasst orthodoxe geistliche Musik, u. A. auch Melodien aus der Karpatenukraine, sowie tschechische Werke für Männerchöre aus dem 19. und 20. Jahrhundert, namentlich aus dem Schaffen des mährischen Komponisten Leoš Janáček. Der Name Láska opravdivá (Wahre Liebe), welcher von einem von Janáček bearbeiteten mährischen Volkslied übernommen wurde, soll den Einklang beider Repertoirebereiche, der geistlichen Musik und des Volkslieds, symbolisieren.