Schnittke na Adventním koncertě MU

Srdečně vás zveme na Adventní koncert Masarykovy univerzity ve středu 4. prosince 2019 v 19:30 v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Mendlově náměstí na Starém Brně.
Pod vedením Jana Ocetka spojí své síly Vox Iuvenalis, Pěvecký sbor Masarykovy univerzity, Láska opravdivá a Smíšený sbor Kantiléna a provedou monumentální KONCERT PRO SBOR Alfreda Schnittkeho (1934–1998) na texty arménského světce z 10. století Řehoře z Nareku.

Akci spolupořádá Augustiniánské opatství na Starém Brně.
Vstup volný.

alfred_schnittke-by-keystone-600w

73241319_2534889819879395_7166156021457485824_o