Schnittke na Velikonočním festivalu duchovní hudby

Srdečně vás zveme na Velikonoční festival duchovní hudby!

Na Velký pátek 19. dubna 2019 od 21 hodin se v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Brně můžete v rámci cyklu Temných hodinek těšit na jedinečné provedení Koncertu pro sbor Alfreda Schnittkeho (1934–1998) na texty arménského světce z 10. století Řehoře z Nareku.
Své síly spojí brněnské sbory Vox Iuvenalis, Pěvecký sbor Masarykovy univerzity, Láska opravdivá a Smíšený sbor Kantiléna, řídí Jan Ocetek.

MI0002862306 Grigor_Narekatsi_1

Bližší informace:
Světlo beze stínu, pramen pokoje