Slavnostní koncert k 85. výročí APS Moravan

Milí přátelé,
zveme vás na slavnostní koncert k oslavě 85. výročí založení Akademického pěveckého sdružení Moravan, který se koná v neděli 11. 12. 2016 od 18:30 v Besedním domě na Komenského náměstí v Brně.

Mužskému pěveckému sboru Láska opravdivá bude velkou ctí spojit s legendárním Moravanem své síly.
Dále účinkují Pavel Valenta (tenor), Martin Jakubíček (varhany) a Gabriela Vránová (umělecký přednes). Diriguje Veronika Hromková.

Program:
Bedřich Smetana: Věno, Modlitba, Tři jezdci, Rolnická
Josef Bohuslav Foerster: Devět mužských sborů, op. 37 (výběr: Oráč, Píseň jarní, Velké širé rodné lány, Polní cestou, Z osudu rukou)
Leoš Janáček: Ach vojna, vojna, Čtvero mužských sborů moravských (Dež viš, Komáři, Klekánica, Rozloučení), Na Soláni čarták, Kantor Halfar, Maryčka Magdónova, 70.000
moravan