Praha: Oslava svátku a narozenin Bedřicha Smetany

Oslava svátku a narozenin Bedřicha Smetany spojená s koncertem, na němž poprvé po mnoha desetiletích v Praze souborně zazní všechny jeho mužské sbory a capella, a to v podání mužského pěveckého sboru Láska opravdivá.

1. března 2015 v 18:00
České muzeum hudby, Karmelitská 2, Praha 1

Vstupenky na večerní koncert jsou k dispozici na místě, v ceně 60,- Kč. Na koncert se sbor z Brna dostane vlakem RJ Bedřich Smetana a jak ve vlaku, tak i na několika místech v centru Prahy budou Smetanovy sbory znít jako pochodová outdoorová generálka v rámci Pochodu pro Bedřicha Smetanu, jehož upřesněný itinerář je níže.


Oslava svátku a narozenin Bedřicha Smetany, zakladatele moderní české hudební kultury

– časový plán Pochodu pro Bedřicha Smetanu v Praze v neděli 1. března 2015 a rozpis pěveckých vystoupení mužského pěveckého sboru Láska opravdivá

(10:41 odjezd sboru z Brna vlakem RJ 72 Bedřich Smetana)
12:35 „Píseň na moři“ ve vlaku při průjezdu Kolínem podél Labe
13:18 příjezd do Prahy hl. n.
13:25 „Věno“ ve Fantově kavárně
13:45 hymna „Zachovej nám, Hospodine!“ u sochy sv. Václava
14:10 „Slavnostní sbor“ u pamětní desky Karla Havlíčka Borovského, Havlíčkova 3 (naproti Masarykovu nádraží)
14:30 „Tři jezdci“ u sochy Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí, přesun Karlovou ulicí
15:00 „Modlitba“ v chrámě Nejsvětějšího Salvátora (pokud by se protáhla mše svatá, počkáme v podloubí u chrámu na závěrečný průvod a teprve poté vejdeme do chrámu)
15:45 „Píseň česká“ v expozici Muzea Bedřicha Smetany na Novotného lávce, předtím možnost krátké prohlídky expozice
16:00 „Slavostní sbor“ u Smetanovy sochy před muzeem, přesun po Karlově mostě
16:20 „Píseň na moři“ na Kampě
18:00 Koncert ve dvoraně Českého muzea hudby, Karmelitská 2 – souborné provedení Smetanových mužských sborů, s přestávkou
19:45 konec koncertu, sbor se pešky přesune na vlak do Brna (odjezd 21:02)

Pochod se uskuteční za každého počasí. Vítány jsou transparenty se smetanovskou tematikou.